Proje Açıklaması

ALLAH KERİMDİR
Allah sonsuz fazilet sahibidir.
Yazı Stili: Celi Sülüs
Hat: Emine Sağlam Bakan
Tezhip: Yasemin Ergün