Proje Açıklaması

‘Edeb Ya Hu!’
Yazı Stili: Celi Sülüs
Hat: Emine Sağlam Bakan