Proje Açıklaması

Erguvan ile Vav
‘Allah her şeye kâdirdir.’
Yazı Stili: Celi Sülüs / Celi Divani
Hat: Emine Sağlam Bakan
Tezhip:(erguvan) Yasemin Ergün