Proje Açıklaması

İcazetname
Fatiha Suresi
Yazı Stili: Rik’a / Hatt-ı İcaze
İcazeti alan: Emine Sağlam Bakan
İcazeti veren: Aydın Ergün
Tezhip: Yasemin Ergün